รายงานเราแตกต่างจากเจ้าอื่นและดีกว่ายังไง

1.รูปแบบรายงานของ SIGMA SIX จะมีรูปภาพโดยระบุรายละเอียดของ Defect ว่าอยู่ที่บริเวณไหน อยู่ที่ตำแหน่งใด และรายละเอียดของ Defect คืออะไร
2.รายละเอียดของรายงานนั้นรายการ Defect จะเรียงตามบริเวณโดยแยกเป็นทีละห้อง ไม่ข้ามห้อง และรายละเอียดงานจะเรียงตามงาน ไม่ข้ามงาน ทำให้วิศวกรของโครงการอ่านรายงานได้ง่ายทำให้แก้ไขได้ตรงจุด ครบถ้วน
3.รายงานของเราจะไม่ใช้คำศัพท์ช่างที่เฉพาะทางที่คนทั่วไปเข้าใจได้ยาก แต่จะใช้ภาษาที่คนทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย
4.เราได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับทำรายงานตรวจบ้านโดยเฉพาะ ทำให้รายงานของเราเป็นรูปแบบเดียวกัน มาตรฐานเดียวกัน

***เราส่งรายงานให้ภายใน 1 วันหลังจากเข้าตรวจ***

 

ตัวอย่างรายงาน

*ทางเราไม่มีนโยบายส่งรายงานฉบับเต็มของบ้านที่เคยไปตรวจให้นะครับ
เนื่องจากเรามองว่า Defect ของบ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกัน แม้จะอยู่ในโครงการเดียวกัน