การตรวจสอบการทำงานของ
อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วด้วย
เครื่องตรวจสอบกระแสรั่วไหล (ELCB Tester)

ตรวจสอบค่าความต้านทานดินด้วย
เครื่องวัดความต้านทานดิน (Earth Tester)

การตรวจสอบการติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ยูนิต
(Electrical Panel Inspection)
การตรวจสอบการรั่วซึมด้วย
กล้องถ่ายภาพความร้อน
(Thermal Imaging Camera)

ตรวจสอบการรั่วซึมอลูมิเนียมด้วย
เครื่องเครื่องวัดความชื้น (Moisture Meter)

ตรวจสอบระดับความสูงของฝ้าเพดานด้วย
เครื่องวัดระยะเลเซอร์
(Laser Distance Meter)
การตรวจสอบการติดตั้งอลูมิเนียม
เครื่องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Angle meter)
การตรวจสอบผนังด้วย
ไม้ระดับน้ำ (Angle meter)
การตรวจสอบผนังด้วย
ไม้ระดับน้ำ (Angle meter)