ตรวจบ้าน,ตรวจคอนโด,รับตรวจบ้าน,รับตรวจคอนโด,ตรวจรับบ้าน ตรวจรับคอนโด,บ้าน,คอนโด,ตรวจบ้านตรวจอะไรบ้าง,ตรวจคอนโดตรวจอะไรบ้าง
รับตรวจบ้าน รับตรวจคอนโด ตรวจอะไรบ้าง

รายละเอียดงานตรวจรับบ้าน มีหลายเทคนิควิธีตามหลักวิศวกรรมที่เราได้รวบรวมและจัดทำเป็น แบบฟอร์มการตรวจรับบ้าน (Checklist) ที่ครอบคลุมตั้งแต่งาน โครงสร้างหลัก ไปจนถึงงาน Details เล็กๆ ภายในบ้าน ทั้งงานพื้น ผนัง ฝ้า ต่างๆ ด้วยประสบการณ์ของทีมงานวิศวกรโยธามืออาชีพ และอุปกรณ์การตรวจที่ครบครัน จาก SIGMA SIX เพื่อให้คุณได้รับบ้านที่มีคุณภาพสูงสุด

ตรวจบ้าน,ตรวจคอนโด,รับตรวจบ้าน,รับตรวจคอนโด,ตรวจรับบ้าน ตรวจรับคอนโด,บ้าน,คอนโด,งานภายนอกบ้าน,ตรวจบ้านตรวจอะไรบ้าง,ตรวจคอนโดตรวจอะไรบ้าง
รับตรวจบ้าน รับตรวจคอนโด งานภายนอก ตรวจอะไรบ้าง
ตรวจบ้าน,ตรวจคอนโด,รับตรวจบ้าน,รับตรวจคอนโด,ตรวจรับบ้าน ตรวจรับคอนโด,บ้าน,คอนโด,งานภายในบ้าน,ตรวจบ้านตรวจอะไรบ้าง,ตรวจคอนโดตรวจอะไรบ้าง
รับตรวจบ้าน รับตรวจคอนโด งานภายใน ตรวจอะไรบ้าง
ตรวจบ้าน,ตรวจคอนโด,รับตรวจบ้าน,รับตรวจคอนโด,ตรวจรับบ้าน ตรวจรับคอนโด,บ้าน,คอนโด,งานระบบ,ตรวจบ้านตรวจอะไรบ้าง,ตรวจคอนโดตรวจอะไรบ้าง
รับตรวจบ้าน รับตรวจคอนโด งานระบบ ตรวจอะไรบ้าง

โดย แบบฟอร์มการตรวจรับบ้าน (Checklist) ของ SIGMA SIX เริ่มต้นมาจากปัญหาส่วนใหญ่ที่เราพบจากโครงการต่างๆ ที่ได้ไปตรวจรับบ้านให้ลูกค้า โดยทางทีมจึงได้รวบรวมปัญหาต่างๆ และ เทคนิควิธีการตรวจเจอปัญหานั้นๆ มาประยุกต์เป็น แบบฟอร์มการตรวจรับบ้าน (Checklist) ที่ใช้ได้จริง ครอบคลุมทุกปัญหาบ้านและห้องพักอาศัย

ยกตัวอย่างปัญหาและวิธีการตรวจสอบในส่วนของ – งานประตู

ปัญหา – งานประตู
1.บานประตูเปิด-ปิดได้ไม่สะดวก หรือ ต้องใช้แรงมากในการเปิด
2.ลูกบิดประตูใช้งานไม่ได้
3.วงกบ กรอบบาน ตัวบานบิดงอมีรอยแตก
4.บานประตูกับกรอบบานปิดไม่สนิทกัน
5.บานพับติดตั้งไม่ตรง โยกคลอน ฝืด มีเสียง
6.ช่องว่างระหว่างขอบวงกบกับประตูมีมากเกินไปแสงสามารถทะลุผ่านมาได้
7.ตรวจสอบระยะห่างระหว่างประตูกับพื้นมากเกินกว่าที่ควรจะเป็น
ทำให้เสียงและแสงจากภายนอก เข้าห้องได้
8.รอยต่อระหว่างวงกบประตูกับผนังมีรอยแตกร้าว
9.สีประตูมีรอยด่างไม่เสมอกัน และไม่สวยงาม
10.ตัวกันกระแทกประตู (Door Stopper) ไม่ทำงาน หรือ วางผิดตำแหน่ง

การตรวจสอบประตู,ประตู,ลูกบิดประตู,วงกบ ,รับตรวจบ้าน,รับตรวจคอนโด
การตรวจสอบประตู,ประตู,ลูกบิดประตู,วงกบ ,รับตรวจบ้าน,รับตรวจคอนโด

ยกตัวอย่างปัญหาและวิธีการตรวจสอบในส่วนของ – งานพื้นกระเบื้อง

ปัญหา – งานพื้นกระเบื้อง
1.ใต้พื้นกระเบื้อง มีโพรง
2.สีของกระเบื้องไม่เสมอกัน
3.กระเบื้องมีรอย บิ่น แตก
4.กระเบื้องปูไม่ได้ระดับ
5.กระเบื้องปูไม่ตรงแนว
6.ยาแนวกระเบื้องเปื้อนเลอะ ไม่เรียบร้อย

ตรวจกระเบื้อง,ตรวจสอบการติดตั้งกระเบื้อง,ตรวจสอบคุณภาพการปูกระเบื้อง ,รับตรวจบ้าน,รับตรวจคอนโด
ตรวจกระเบื้อง,ตรวจสอบการติดตั้งกระเบื้อง,ตรวจสอบคุณภาพการปูกระเบื้อง ,รับตรวจบ้าน,รับตรวจคอนโด