ขั้นตอนการใช้บริการจ้างรับตวจบ้าน,รับตรวจคอนโด
ขั้นตอนการใช้บริการจ้างรับตวจบ้าน,รับตรวจคอนโด
อัตราค่าบริการรับตวจบ้าน,รับตรวจคอนโด
อัตราค่าบริการรับตวจบ้าน,รับตรวจคอนโด
ขั้นตอนการสอบถามค่าบริการ รับตวจบ้าน,รับตรวจคอนโด
ขั้นตอนการสอบถามค่าบริการ รับตวจบ้าน,รับตรวจคอนโด

หมายเหตุ          

*ค่าบริการดังกล่าวรวมการจัดทำรายงานพร้อมรูปถ่ายแล้ว

*ค่าบริการเฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น ต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางตามระยะทาง

*ชำระค่าบริการเมื่อตรวจงานครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ

*เมื่อท่านชำระเงินค่าบริการแล้ว เราจะจัดส่งไฟล์รายงานการตรวจทางอีเมลให้ภายใน 1 วัน