– รูปแบบรายงานของเราจะมีรูปภาพและรายละเอียดบริเวณ ตำแหน่ง และรายละเอียดของงาน

– เราได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับทำรายงานตรวจบ้านโดยเฉพาะ ทำให้รายงานของเราเป็นรูปแบบเดียวกัน ใช้ข้อความเดียวกันและใช้ภาษาที่คนทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย

– รายละเอียดของรายงานจะไม่ข้ามบริเวณ ไม่ข้ามงาน ทำให้ใช้เวลาอ่านนาน คือรายละเอียดของรายงานรายการจะเรียงตามบริเวณแยกเป็นทีละห้องและรายละเอียดงานจะแยกเป็นงานๆ ทำให้วิศวกรของโครงการอ่านรายงานได้ง่ายทำให้แก้ไขได้ตรงจุดและครบถ้วน

– ในกรณีต้องการรายงานเร่งด่วนสามารถส่งรายงานได้ภายใน 1 วัน * (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)