6 เหตุผล ที่ต้องเลือก sigma six home รับตรวจบ้าน,รับตรวจคอน
6 เหตุผล ที่ต้องเลือก sigma six home รับตรวจบ้าน,รับตรวจคอน

SIGMA SIX รับตรวจบ้านโดยทีมงานคุณภาพ ซึ่งเป็นวิศวกรโยธา (Civil Engineer) และวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)  ที่มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ประสบการณ์การทำงานทั้งด้านงานก่อสร้าง การตรวจสอบคุณภาพบ้าน จากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำทั้งหมด รวมไปถึงมีประสบการณ์ตรวจบ้านให้ลูกค้ากว่า 100 โครงการ

ทีมวิศวกร SIGMA SIX เรามีขั้นตอนการตรวจรับบ้านมาตรฐานด้วย แบบฟอร์มการตรวจรับบ้าน (Checklist) ที่ครอบคลุมทุกรายละเอียด ขั้นตอนการตรวจบ้านที่เป็นระบบ รูปแบบรายงานที่มีรูปภาพและระบุตำแหน่งของDefect ที่ชัดเจนทำให้ทางโครงการสามารถแก้ Defect บ้านได้ครบถ้วนทุกรายละเอียด ไม่ตกหล่น

เพื่อให้คุณได้มั่นใจได้ว่าบ้านหรือห้องพักอาศัยที่คุณซื้อหรือลงทุนไปนั้นจะผ่านการตรวจสอบอย่างรอบครอบ ทั่วถึงทุกรายละเอียด ได้บ้านที่มีคุณภาพที่ดี ตัดปัญหาโครงการที่ไม่ใส่ใจบริการหลังการขาย (After Sale Service) ก่อนตัดสินใจจ่ายเงินก้อนโตโอนบ้าน